Εὐρώπη, δυναμικὴ ἀνάπτυξη

Σὲ ρυθμοὺς δυναμικῆς ἀναπτύξεως, τοὺς μεγαλύτερους τῆς δεκαετίας, εἰσέρχεται ἡ Εὐρώπη∙ ἡ Εὐρωστατιστικὴ ἀνακοίνωσε τὰ προσωρινὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ τέταρτο τρίμηνο, 0,6% ἀνάπτυξη, γιὰ Εὐρωζώνη καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τῶν 28, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸ 2017, 2,7% καὶ 2,6%, ἀντιστοίχως. Ἡ περίοδος τῆς στασιμότητος ἔχει περάσει καὶ ἀρχίζει ἄλλη καλύτερη∙ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὶς χῶρες μέλη δὲν ἔχουν ἀνακοινωθεῖ, διότι δὲν ἔχουν ὑποβληθεῖ ἀκόμη στὶς Βρυξέλλες ἀπ’ τὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις∙ τὰ ὁριστικὰ στοιχεῖα θὰ δοθοῦν στὴν δημοσιότητα τὸν ἄλλο μῆνα, ἀλλὰ εἶναι γνωστὲς οἱ ἀνοδικὲς τάσεις τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας. Μᾶλλον δὲν προβλέπεται καμμία χώρα σὲ ὕφεση, ἀλλὰ δὲν ἀποκλείουν τὴν Ἑλλάδα στὸ τέταρτο τρίμηνο νὰ βρεθεῖ γύρω στὸ μηδὲν ἢ καὶ σὲ ἀρνητικὸ ποσοστό, ἡ παντελὴς ἔλλειψη ρευστότητος στὴν ἀγορὰ εἶναι ἡ αἰτία∙ πάντως γιὰ τὸ 2017, προβλέπουν δεκαδικὰ ποσοστά, ὄχι τὸ δύο μπροστὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου.