Τράμπ, ἀποφυγὴ ἀκροτήτων

Στὴν ἀποφυγὴ τῶν ἀκροτήτων στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ἐπιδόθηκε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος, στὸ διάγγελμά του πρὸς τὸν ἀμερικανικὸ λαό, μὲ τὴν συμπλήρωση ἔτους στὴν ἐξουσία∙ ἦταν ἀρκετὰ συναινετικὸς καὶ ζήτησε τὴν συνεργασία ὅλων τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐπειγόντων προβλημάτων, ἀλλὰ ἐπέμεινε στὴν ἀνέγερση τοῦ τείχους πρὸς τὸ Μεξικό, γιὰ τὴν παρεμπόδιση τῆς λαθραίας μεταναστεύσεως, ἀλλὰ ὑποσχέθηκε τὴν συνένωση τῶν οἰκογενειῶν τῶν μεταναστῶν∙ ταυτοχρόνως ὑποσχέθηκε τὴν ἔναρξη τῶν μεγάλων δημοσίων ἔργων, τῶν ἐθνικῶν δρόμων καὶ τῆς ὑποδομῆς τῆς χώρας, ὥστε νὰ καταστεῖ αὐτὴ ἀνταγωνιστική. Πάντως ἀπέφυγε τὶς ἀπειλὲς ἐμπορικοῦ πολέμου κατὰ τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν ἀναφορὰ στὸ σύνθημά του, «Πρῶτα ἡ Ἀμερική, ἀλλὰ ὑποσχέθηκε τὴν πάταξη τοῦ ἰσλαμισμοῦ καὶ τὴν ἐπίλυση τοῦ κορεατικοῦ προβλήματος∙ ἦταν ἀρκετὰ συγκαταβατικός, μᾶλλον ἐξ αἰτίας τῶν ἀνακρίσεων γιὰ τὴν ἀνάμιξη ρωσικῶν ἑταιρειῶν στὶς προεδρικὲς ἐκλογές. Οἱ Δημοκρατικοὶ ἦταν ἀρκετὰ προσεκτικοὶ ἀπέναντί του.