Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς κηρύξεως ἐμπορικοῦ πολέμου ἀπ’ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2453 δολλάρια καὶ 135,5250 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1345,70, καὶ πετρέλαιο, 68,22. Οἱ ἐπενδυτὲς εἶδαν μὲ καλὸ μάτι τὴν ἀλλαγὴ πολιτικῆς στὴν Οὐάσιγκτον, τουλάχιστον ὡς πρὸς τὸ διεθνὲς ἐμπόριο, ἂν καὶ πολλοὶ εἶναι ἀρκετὰ ἐπιφυλακτικοὶ ἀκόμη, λόγῳ τῆς ἐμπειρίας τῆς ἐξουσίας της∙ πάντως ἡ ἀνακοίνωση προγράμματος ἑνάμισυ τρις δολλαρίων, γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ὑποδομῆς τῆς χώρας, θεωρήθηκε εὐοίωνο γεγονὸς κι ὅλοι ἀναμένουν τὴν ἐφαρμογή του. Στὸν τύπο δημοσιεύθηκαν πληροφορίες ὅτι, οἱ Ταλιμπὰν στὸ Ἀφγανιστὰν ἔχουν τὴν ἐλευθερία κινήσεως στὸ 70% τῆς χώρας, ὅπως τὸ ἀπέδειξαν καὶ στὶς τελευταῖες ἐπιθέσεις τους στὴν Καμπούλ∙ ἡ κυβέρνηση διέψευσε τὰ δημοσιεύματα, ἀλλὰ χωρὶς πειθώ. Διεθνὴς ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι στὴν Κίνα τὸ διαδίκτυο χρησιμοποιεῖται ἀπὸ 772 ἑκατομμύρια, δηλαδή, ἀπὸ 55,8% τοῦ πληθυσμοῦ.