Ρωσία, τήρηση ἀποστάσεων

Στὴν τήρηση ἀποστάσεων ἀσφαλείας ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ προχώρησε τὸ Κρεμλίνο, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἡ Οὐάσιγκτον εἶναι. «ἕνας ἀπρόβλεπτος ἑταῖρος καὶ ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε ἀναλόγως»∙ οἱ διπλωμάτες θεωροῦν τὴν ἀπάντηση ὡς ἀπαρχὴ σκληρύνσεως τῆς Μόσχας ἀπέναντι στὴν Ἀμερική, μετὰ τὴν ἀποκάλυψη ὅτι στὶς κυρώσεις -ἔστω κι ἂν δὲν ὑπεγράφησαν ἀπ’ τὸν πρόεδρο- περιλαμβάνονται καὶ τὰ ὀνόματα τοῦ Ρώσου πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ἐνῶ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ἐξέφρασε τὸ παράπονό του, γιατὶ δὲν ἀναφέρεται καὶ τὸ ὄνομά του. Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀπέφυγε νύξεις κατὰ Ρωσίας καὶ Κίνας, ἀλλὰ στὸ Κογκρέσσο πολλὰ μέλη του ἐξέφρασαν τὴν ἀνησυχία τους, γιατὶ δὲν ὑπογράφει τὶς κυρώσεις∙ ἡ ψυχρότης τουλάχιστον τῶν σχέσεων προβλέπεται ὅτι θὰ παραταθεῖ, μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὰ διεθνῆ θέματα.