Λαοθάλασσα τὸ συλλαλητήριο

Τὸ συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς στὸ Σύνταγμα ἐξελίσσεται σὲ λαοθάλασσα, καθὼς στὶς ἐπαρχιακὲς πόλεις δὲν ὑπάρχουν πλέον διαθέσιμα λεωφορεῖα, ἐνῶ συνοικίες καὶ προάστεια ἑτοιμάζονται γιὰ μαζικὴ κάθοδο∙ ὁ κόσμος ἐξαγριώθηκε ἀκόμη περισσότερο, ὅταν ἄκουσε τὸν Μάθιου Νίμιτς νὰ λέει, ὅτι, «δὲν ἔθεσε θέμα ἐθνικῆς ταυτότητος τῶν Σκοπίων ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση», ἐνῶ ὁ ὑπουργός τους Ἐξωτερικῶν ὑπεραμύνθηκε τῆς ἐθνικότητός τους καὶ τῆς μακεδονικῆς γλώσσας, ὡς διαλέκτου τῶν σλαβικῶν. Ὅλοι αἰσθάνονται πλέον, ὅτι πρόκειται γιὰ συνειδητὴ προδοσία, ὅπως ὅταν ἔλεγε Ναπολεοντίσκος, ὅτι, «δὲν εἶναι οἱ μόνοι ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου», τὴν παραχώρηση τοῦ ὀνόματος ἐννοοῦσε∙ ἔτσι ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας ἐναπόκειται, «εἰς τὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων», κατὰ τὸ Σύνταγμα κι αὐτὸ τὸ ἔχουν ἀντιληφθεῖ σὲ κάθε γωνιὰ τῆς χώρας. Ὁ Μίκης δίδει τὸν τόνο τῶν νέων ἐθνικῶν ἀγώνων, διότι ἔχουμε ἀπέναντί μας γνήσιους ἐφιάλτες τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητος.