Ἀναγνώριση στασιμότητος

Σὲ στασιμότητα βρίσκεται ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία κατὰ τὸν Ντεκλὰν Κοστέλλο, ὁπότε θὰ παραταθεῖ ἡ ἐποπτεία γιὰ δέκα χρόνια∙ ταυτοχρόνως ἡ δήλωση τοῦ Τόμας Βίζερ, ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος, «εἶναι ὁ μόνος πρωθυπουργὸς ποὺ ἀγκάλιασε τὰ μνημόνια», θεωρεῖται ὡς θρυαλλίδα στὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση. Φαίνεται, ὅτι τὸ ἔχουν ἀντιληφθεῖ αὐτὸ καὶ ὡς ἀπάντηση κλιμακώνουν τὴν προπαγάνδα τους σὲ κάθε ἐπίπεδο. Πάντως τὰ ληξιπρόθεσμα χρέη αὐξήθηκαν κατὰ 10,2 δις εὐρώ, στὰ 102 συνολικά, ἐνῶ τὰ στρὲς τὲστ τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν ὁλοκληρώνται τὸν Μάιο, ἀλλὰ θὰ ἐξαρτηθοῦν ἀπ’ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας∙ ἡ στασιμότης τὸ τέταρτο τρίμηνο εἶναι βέβαιη, ἔστω κι ἂν δὲν ἀνακοινώνεται, ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς εἶναι πλέον τελευταία στὴν Εὐρωζώνη. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἐνοχληθεῖ πολὺ ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, διότι οἱ οἰκονομικὲς προτάσεις τους ὑποβάλλονταν, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ἑλληνικῶν ἀντιρρήσεων καὶ ἀναζητήσεως μέσου ὅρου. Αὐτὸ χάθηκε καὶ ἦρθε ἡ ὕφεση, ποὺ μανιακὰ ἀπεύχονταν.