Ἐξάπλωση τῆς συμμετοχῆς

Ἡ ἐξάπλωση τῆς συμμετοχῆς στὸ συλλαλητήριο ὑπερβαίνει πλέον κάθε πρόβλεψη∙ ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἑτοιμάζονται μὲ ὅλα τὰ μέσα, ἐνῶ στὶς συνοικίες καὶ στὰ προάστεια ὀργανώνονται γιὰ τὴν κάθοδό τους σὲ ὁμάδες, ἀλλὰ δὲν λείπουν καὶ οἱ παλιοὶ στρατιῶτες τῶν Εἰδικῶν Δυνάμεων ποὺ συντονίζουν τὴν παρουσία τους στὰ κρίσιμα μέρη τοῦ συλλαλητήριου∙ τοὺς εἴχαμε δεῖ καὶ στὴν Θεσσαλονίκη, ἡ παρουσία τους καὶ μόνο ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἀπάντηση πρὸς ὅσους ἀποτολμήσουν τὴν πρόκληση οἱουδήποτε ἐπεισοδίου. Ἄλλωστε ἡ συμμετοχὴ τῆς νεολαίας εἶναι πολὺ σημαντική, καὶ οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτοὺς εἶναι γυμνασμένοι καὶ δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἀφήσουν τοὺς γονεῖς τους καὶ τοὺς φίλους τους ἐκτεθειμένους στοὺς ὅποιους βαρβάρους ἐπιδρομεῖς…