Διαμάχη, Γαλλίας, Τουρκίας

Ὁ Γάλλος πρόεδρος, ἐπέκρινε πολὺ αὐστηρὰ τὴν εἰσβολὴ τῆς Τουρκίας στὴν Συρία, ὅτι παραβιάζει τὰ σύνορα ἀνεξαρτήτου χώρας καὶ ἀγνοεῖ τὴν διεθνῆ κοινότητα, ἀλλὰ ἡ Ἄγκυρα ἀπαντησε, μὲ ἰδιαίτερα σκληρὸ τρόπο, ὅτι ἀποβλέπει στὴν πάταξη τῆς τρομοκρατίας∙ εἶναι ἡ πρώτη δημόσια παρέμβαση τοῦ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, ὡς ἐκπροσώπου καὶ τῆς Εὐρωζώνης, στὸ Συριακὸ πρόβλημα καὶ ὑπὲρ τῆς προστασίας τῶν Κούρδων, ἀμάχων κυρίως καὶ μικρῶν παιδιῶν. Ἡ Ρωσία ἔχει ζητήσει τὴν ἄμεση ἀπόσυρση τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων, ἀλλὰ μόνο στὰ λόγια, ἐνῶ δὲν ἔχει λάβει ἄλλα μέτρα, ὅπως δύναται, διότι διαθέτει ἰσχυρὴ στρατιωτικὴ παρουσία στὴν χώρα∙ ἀντιθέτως ἔχει ἀποσύρει τοὺς στρατιῶτες της ἀπ’ τὴν περιοχὴ τῶν ἐπιχειρήσεων, μετὰ ἀπὸ εἰδοποίηση τῶν τουρκικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ἡ Ἀμερικὴ εἶναι πιὸ ἐκτεθειμένη, ἀλλὰ ἀρνεῖται νὰ ἀποσύρει τοὺς συμβούλους της ἀπ’ τὴν Μανμπίζ, τὸν ἑπόμένο στόχο τῶν Τούρκων. Τὰ προβλήματα στὸ ΝΑΤΟ εἶναι περισσότερα.