Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, διότι οἱ ἐπενδυτὲς δὲν ἔχουν ἀκόμη πιστέψει, ὅτι ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἐγκατέλειψε τὰ σχέδια τοῦ ἀπομονωτισμοῦ καὶ τοῦ προστατευτισμοῦ∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερό, στὰ 1,2452 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 136,4850 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1343,55, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 69,35. Οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὰ ψευτονομίσματα τὰ ὁδηγοῦν στὴν σταδιακὴ ἀπαξίωσή τους, ἐνῶ οἱ πιστωτικὲς ἀρχὲς τῆς Νοτίου Κορέα ἄρχισαν ἔρευνες γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῆς Samsung στὰ παιχνίδια μὲ αὐτά, διότι κυκλοφόρησαν φῆμες ὅτι τοποθέτησε πεντακόσια ἑκαττομύρια δολλάρια στὶς ἀξίες τους∙ τὰ ψευτονομίσματα χάνουν πλέον τὴν αἴγλη τους, διότι αὐτὴ στηριζόταν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν ἀποδοχή τους στὶς μεγάλες κεφαλαιαγορές. Εἶναι γνωστὸ μάλιστα ὅτι οἱ περισσότεροι δὲν γνωρίζουν κἂν τὸ τί ἀντιπροσωπεύουν τὰ νομίσματα αὐτὰ καὶ τὰ δέχονταν, ἐπειδὴ τοὺς τὰ πρότειναν μεγάλοι χρηματιστές∙ φαίνεται ὅτι τὸ παιχνίδι μὲ αὐτὰ τελειώνει ἄδοξα πλέον.