Στροφὴ στοὺς παρακρατικοὺς

Στὴν ἐπίκληση τῆς βοηθείας τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν καταφεύγει ἡ κυβέρνηση ὅπως περιορίσει τὴν προσέλευση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὸ συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς στὸ Σύνταγμα∙ εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ἀπέφυγε νὰ ἀποδοκιμάσει τὶς ἀπειλὲς τοῦ Ρουβίκωνα, γιὰ αἱματοχυσία, παρ’ ὅλο ὅτι προκλήθηκε ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία. Ἡ δουλικότατη διαπλοκὴ ὑπηρετεῖ πιστὰ τὴν προπαγάνδα της, ἀλλὰ μὲ τὰ ἀπαρχαιωμένα ὅπλα τῆς ἀριστερῆς ἰδεολογίας, ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀναγνωρίζεται στὶς Βρυξέλλες, ὡς ὁ πιὸ πειθήνιος ὑπηρέτης τῶν μνημονίων, ἀκόμη καὶ εἰς βάρος τῶν λαϊκῶν τάξεων καὶ τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων∙ ἀλλά, ἐπειδή, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», ἡ τριετία τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης προσφέρει στὸν τόπο καὶ τὴν ὑπηρεσία τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ παρέκκλιση. Ἀκόμη καὶ οἱ συνέταιροι κατηγοροῦν τώρα τὸν ΣΥΡΙΖΑ ὡς δεξιὸ κόμμα.