Ἀπόκατασταση διεθνοῦς ἀξιοπιστίας τῆς Ἑλλάδος

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς διεθνοῦς ἀξιοπιστίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι τὸ πρῶτο καὶ ἄμεσο ἀποτέλεσμα τοῦ πανεθνικοῦ συλλαλητηρίου∙ οἱ ξένοι, μὲ πρώτους τοὺς δανειστές, εἶχαν πιστέψει ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶχαν χάσει τὴν μαχητικότητά τους καὶ ἴσως, ὅπως ἔλεγαν μερικοί, εἶχαν ξεχάσει καὶ τὴν ἱστορία τους, ἀφοῦ δουλικότατα ὁ Ναπολεοντίσκος δεχόταν, ὅλους τοὺς σκληροὺς μνημονιακοὺς ὅρους, χωρὶς κἂν ἀντιπροτάσεις, μέχρι τὴν μειοδοσία στὰ ἐθνικὰ θέματα. Οἱ πρῶτες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἀλλάζουν στάση, διότι δὲν τοὺς ἦταν καὶ τόσο βολικὸ τῶν Εὐρωπαίων, νὰ ἀγωνιοῦν αὐτοὶ περισσότερο γιὰ τὰ ἑλληνικὰ σύνορα, ὡς εὐρωπαϊκά, καὶ ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση ὑπνώττειν μακαρίως τουλάχιστον∙ τώρα ἀντιλαμβάνονται καλύτερα τὶς θέσεις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη. Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Νίκου Ἀναστασιάδη στὴν Κύπρο, ἐνισχύει τὸ μέτωπο τοῦ Ἑλληνισμοῦ.