Ἄρδην πολιτικὲς ἀλλαγὲς

Οἱ πολιτικὲς ἀλλαγὲς ἄρχισαν, πρὶν ἀκόμη ὁλοκληρωθεῖ τὸ συλλαλητήριο, μὲ ἄρδην ἀνακατατάξεις στὸ δυναμικὸ τῆς χώρας∙ οἱ κατηγορίες γιὰ ἀριστερόστροφο φασισμὸ καὶ ἐθνομηδενισμό, μαζὶ μὲ δουλικότατη ἐξυπηρέτηση τῶν ἀμερικανικῶν ἐντολῶν, ἀφαιρεῖ κάθε δικαιολογία ὑπάρξεως τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῆς φάρας του. Ἄλλωστε ἀποτελοῦν ἐλάχιστη μειοψηφία στὸν ἑλληνικὸ λαό, ὅταν ὅλοι τοὺς παίρνουν μὲ τὶς πέτρες, ἐνῶ πέφτουν στὰ Τάρταρα, μὲ τὴν διαβεβαίωση ἀπ’ τὸν Μίκη ὅτι εἶναι κανονικὸς ὁλοκληρωτισμός, χειρότερος ἀπ’ ὅλους∙ στὰ παλιὰ κομματικὰ στελέχη ἔχει εὐθεῖα ἀπήχηση ἡ κατηγορία, ὅπως καὶ σὲ ὅσους ἔχουν ἀπομείνει κοντὰ στοὺς ὑπουργοὺς καὶ βουλευτές τους. Ἡ ἀναζήτηση στέγης συγκλίνει πλέον μὲ τὴν κλιμάκωση τῆς ἐξεγέρσεως τοῦ κόσμου∙ ὅσοι συμμετεῖχαν μεταφέρουν τὸν ἀέρα τῆς νίκης καὶ τῆς αἰσιοδοξίας γιὰ τέλος τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς κοινωνικῆς ἐξαθλιώσεως, ἀλλὰ καὶ ἐμπνέει στοὺς φίλους τὸ πὼς ἄλλαξαν τὰ πράγματα. Οἱ διαμαρτυρίες διασπείρωνται παντοῦ αὐτομάτως…