Ἐπίθεση στὸ σπίτι τοῦ Μίκη

Ἡ ἐπίθεση παρακρατικῶν στὸ σπίτι τοῦ Μίκη Θεοδωράκη καὶ ἡ ἀναγραφὴ συνθήματος στὸν τοῖχο του, κατὰ τῆς συμμετοχῆς του στὸ συλλαλητήριο, ἦταν ὁλοφάνερα προσχεδιασμένη, μὲ τὴν ἀνοχὴ τουλάχιστον τῆς Ἀστυνομίας∙ δίπλα ἀκριβῶς ἀπ’ τὴν Ἀκρόπολη καὶ μέρα μεσημέρι, στὶς 4 μμ, εἶχαν τὴν ἄνεση νὰ πραγματοποιήσουν τὴν βαρβαρότητά τους. Καὶ ὡς ἐθνικὴ προσωπικότητα, ἀλλὰ κυρίως ὡς ὁ κύριος ὁμιλητὴς τῆς παλλαϊκῆς συγκεντρώσεως στὸ Σύνταγμα, ὤφειλε νὰ τύχει ἰδιαιτέρας ἀστυνομικῆς προστασίας, αὐτὸ ἐπιβάλλουν οἱ νόμοι∙ ἡ Ἀστυνομία ὅμως πῆγε ἐκ τῶν ὑστέρων… Ὅλα τὰ κόμματα καταδίκασαν τὴν τρομοκρατικὴ ἐνέργεια, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἀπαντάει, «εἶμαι ἕτοιμος καὶ ἤρεμος», ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση τὸ σκέφθηκε κι ἀπάντησε μὲ μισόλογα.