Ἄλλη δυναμικὴ στὴν Εὐρώπη

Ἡ ὁμιλία τοῦ Μίκη Θεοδωράκη στὸ συλλαλητήριο προσδίδει ἄλλη δυναμικὴ στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς Εὐρώπης κι ὄχι μόνο τῆς Ἑλλάδος∙ ὁ διάσημος πολιτικὸς εἶναι παγκοσμίως γνωστός, ὄχι μόνο ὡς μουσικοσυνθέτης, ἀλλὰ καὶ ὡς ζωντανὴ παρουσία στὸν ἀντιφασιστικὸ ἀγῶνα στὴν γηραιὰ ἤπειρο τὰ τελευταῖα ἑβδομῆντα χρόνια. Μὲ τὴν ὁμιλία του ἐπανακαθορίζεται ἡ ἔννοια τῆς ἀριστερᾶς καὶ τοῦ φασισμοῦ στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, διότι ὅλοι τους ἔχουν τραγουδήσει στοὺς δημοκρατικούς τους καὶ ἀντιφασιστικοὺς ἀγῶνες τὰ τραγούδια του∙ ἤδη ὁ Ζὰν Λὺκ Μελανσὸν ἔχει ζητήσει τὴν διαγραφὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπ’ τὴν ὁμάδα τῶν ἀριστερῶν κομμάτων τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, ὁπότε προβλέπονται ἰσχυρότερες πιέσεις μετὰ τὴν καταδίκη του ὡς ἀριστερόστροφος φασισμὸς στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἀπομόνωση τοῦ Ναπολεοντίσκου διευρύνεται συνέχεια στὴν Εὐρωζώνη, διότι ὁ κάθε ἡγέτης φροντίζει γιὰ τὴν προστασία του στὴν κοινή του γνώμη∙ δὲν ἀντιμετωπίζεται εὔκολα ὁ χαρακτηρισμὸς φασίστας στὸν ὅποιο λαό.