Ναπολεοντίσκος, ἀπόλυτη δυσπιστία τῆς Εὐρώπης

Οἱ Εὐρωπαῖοι τηροῦν πλέον στάση ἀπολύτου δυσπιστίας ἀπέναντι στὸν Ναπολεοντίσκο, ὄχι μόνο γιὰ τὸ Σκοπιανὸ καὶ τὴν ἀκατανόητη ὑποχώρησή του στὶς ἐντολὲς τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν Τούρκων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν δυνατότητά της ἐξόδου τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κρίση∙ ἡ Εὐρωζώνη ἐνδιαφέρεται πρωτίστως γιὰ τὴν αὐτόνομη διεθνῆ πολιτικὴ παρουσία της, λόγῳ καὶ τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων, ὅπως προστατευτισμὸς καὶ ἀπειλὴ ἐπιστροφῆς στὸν πυρηνικὸ ἀνταγωνισμό, καὶ φυσικὰ καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς. Τὸ Σκοπιανὸ θεωρεῖται μέγιστο ἐμπόδιο, διότι ἀφορᾶ ἕνα μέλος της, ἡ Ἑλλάς, παρὰ τὶς παρεκτροπὲς τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης, καὶ ἐπειδὴ προετοιμάζεται ὡς ἀντιευρωπαϊκὸ ὀχυρὸ ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τοὺς Τούρκους∙ οὐδεὶς ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὸ δείχνουν ὅλοι τους…