Διαφοροποίηση Παυλόπουλου

Στὴν λαοθάλασσα τοῦ Συντάγματος προστέθηκε ἡ διαφοροποίηση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος τὴν ἴδια μέρα δήλωσε, ὅτι, «χωρὶς ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος καὶ τὴν ἀποκήρυξη τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ τῶν Σκοπίων δὲν ὑπάρχει λύση»∙ στὴν πράξη εἶπε τὸ ἴδιο πρᾶγμα, μόνο ποὺ ἔλειπε τὸ «ἀριστερόστροφος φασισμός», ἂν καὶ αὐτὸ δὲν λέγεται ἀπ’ τὸν ρυθμιστὴ τοῦ πολιτεύματος. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὅμως εἶναι σαφής, «ἔσπειρε ἀνέμους ὁ πρωθυπουργὸς καὶ θερίζει θύελλες» καὶ ὅτι ἐκεῖνο ποὺ προέχει εἶναι «ἡ ἑνότης τοῦ λαοῦ καὶ ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος»∙ ἡ ἄλλη μέρα ἔδειξε πολλὰ πράγματα: ὁ Ναπολεοντίσκος, δέσμιος τῶν ἀτλαντικῶν ἐξαρτήσεών του, ἐπιμένει, ἀλλὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς βρίσκεται πλέον σὲ κατάσταση ἐξεγέρσεως καὶ συνεχίζει…