Συσπείρωση τῶν ἀναδυομένων

Ἡ ἐξαγγελία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὅτι προετοιμάζονται γιὰ ἐκσυγχρονισμὸ τοῦ πυρηνικοῦ τους ὁπλοστασίου μὲ μικρὰ πυρηνικά, ἔχει προκαλέσει τὴν συσπείρωση τῶν ἀναδυομένων καὶ τὴν βαθύτατη ἐνόχληση τῆς Εὐρώπης∙ ἀκόμη καὶ ἡ Ἰαπωνία τηρεῖ ἀποστάσεις ἀσφαλείας, διότι γνωρίζει ὅτι ὑπάρχει ἄμεσος κίνδυνος πλήρους διαταραχῆς τῶν διεθνῶν συνθηκῶν. Ἤδη Μόσχα καὶ Πεκῖνο ἀντέδρασαν λίαν αὐστηρῶς, ἐνῶ ἀκολούθησαν καὶ Ἰνδίες καὶ Ἰράν. Οἱ διπλωαματικοὶ κύκλοι πιστεύουν ὅτι ἡ ὀξύτης ἴσως εὐνοεῖ τὸν Ντόναλντ Τράμπ, στὰ ἐσωτερικά του προβλήματα, ἂν καὶ πολλοὶ ἀμφιβάλλουν γι΄ αὐτό, ἀλλὰ ἀποξενώνουν τὴν Ἀμερικὴ ἀπ’ τοὺς συμμάχους της∙ ὅταν ἔχει τόσα προβλήματα, ἀκόμη καὶ μὲ τὸν Καναδᾶ καὶ τὴν ἀπομάκρυνση τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς ἀπ’ τὴν ἐπιρροή της, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προσθέτει νέα. Ἄλλωστε δὲν εἶναι πλέον ἡ Οὐάσιγκτον πλανητάρχης, διότι ἡ γῆ βρίσκεται στὴν ἐποχὴ τοῦ πολυπολικοῦ κόσμου. Τὴν ἀπομόνωσή τους θὰ ἐπιτείνουν οἱ Ἀμερικανοί.