Βράμικη προπαγάνδα Ἄγγλων

Ἡ βρώμικη βρεταννικὴ προπαγάνδα στὰ ἐθνικά μας θέματα ἀποκορυφώθηκε στὸ συλλαλητήριο, ὅταν ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα μετέδεωσαν τὰ μεγάλα πρακτορεῖα σοβαρὲς ἀνταποκρίσεις∙ προηγουμένως σὲ διαγωνισμὸ γνωστοῦ τηλεπαιχνιδιοῦ, ὑπεβλήθη ἡ ἐρώτηση τί ἐθνικότητος ἦταν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ ὁ νικητὴς ἀπάντησε, Ἕλληνας, μὲ τρόπαιο 37000 στερλίνες, ἀλλὰ οἱ διοργανωτὲς δὲν τὸ ἀναγνώρισαν καὶ τοῦ στέρησαν τὴν ἀμοιβή, ἰσχυριζόμενοι ὅτι ἦταν Μακεδόνας. Οἱ ἀντιδράσεις ἦταν πολλές, ἀπὸ ἱστορικοὺς καὶ ἄλλους πνευματικοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ οἱ ὀργανωτὲς τὸ διόρθωσαν, ὅτι, «γεννήθηκε στὴν Πέλλα, ἀλλὰ εἶναι Μακεδόνας»∙ ἡ κατακραυγὴ ἦταν μεγάλη καὶ τὸ κανάλι ἀπέσυρε τὶς ἱστορικὲς ἐρωτήσεις. Οἱ διπλωμάτες πιστεύουν, ὅτι κάποια φιλοσκοπιανὰ κυκλώματα χρηματοδότησαν τὸ παιχνίδι, μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία τετελεσμένων∙ ὅταν εἶδαν τὶς ἀντιδράσεις τὸ ἀπέσυραν, χωρὶς κανένα ἄλλο σχόλιο.