Σαφέστατη διαφοροποίηση Εὐρώπης στὰ Βαλκάνια

Τὴν σαφέστατη διαφοροποίηση τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια περιέγραψε ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ∙ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τόνισε, ὅτι δὲν πρόκειται καμμία νέα χώρα νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἂν δὲν ἐπιλύσει τὶς συνοριακές της διαφορὲς μὲ τὶς γειτονικές της. Μάλιστα ἔκανε ἀναφορὰ στὶς διαφορὲς Σλοβενίας καὶ Κροατίας, οἱ ὁποῖες εἶχαν δεσμευθεῖ νὰ τὶς ρυθμίσουν ὁπωσδήποτε, μετὰ τὴν ἔνταξή τους, τὸ 2004 καὶ 2015, ἀλλὰ ἀκόμη αὐτὲς ἐκκρεμοῦν∙ οἱ δηλώσεις ἀποτελοῦν εὐθεῖα ἀπάντηση καὶ στὶς ἀμερικανικὲς ἀπαιτήσεις γιὰ τμηματικὴ ἐπίλυση τοῦ Σκοπιανοῦ, μὲ τὴν ἔνταξη τοῦ κρατιδίου στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν Ἕνωση. Στὶς Βρυξέλλες ὑπογραμμίζουν, ὅτι οἱ μεγάλες χῶρες δὲν θὰ δεχθοῦν οὔτε ἔνταξη στὸ ΝΑΤΟ, ἐπιμένοντας στὴν ἀπόφαση τοῦ Βουκουρεστίου.