Ἀποτυχία ἀντιπερισπασμοῦ

Ὁ ἀντιπερισπασμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου πρὸς τὸ Σκοπιανό, μὲ τὸ σκάνδαλο Novartis, ἀποδεικνύεται παταγώδης ἀποτυχία, ὅπως ὅλες οἱ πρωτοβουλίες του τουλάχιστον τὴν διετία∙ στὸν κατατεθέντα στὴν Βουλὴ φάκελο δὲν ὑπάρχει καμμία ἀπόδειξη, γιὰ δωροδοκία τῶν δέκα πολιτικῶν, παρὰ μόνο καταθέσεις τριῶν προστατευομένων μαρτύρων, ὅτι ἄκουσαν, πὼς κάποιος τρίτος ἔκανε τὶς πληρωμές. Ἡ σπουδὴ πληρώνεται καὶ ἄσχημα, διότι ὁ πρωθυπουργὸς τὸ προετοιμάζεται, ἀναφέρουν ἔγκυρες πληροφορίες, γιὰ προσφυγὴ στὶς κάλπες, μὲ τὴν σημαία τῶν σκανδάλων, καθὼς ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλα∙ ὁ πανικὸς ἢ μᾶλλον ἡ παράκρουσή του δὲν ἐλέγχεται μὲ τίποτε καὶ σοβαροὶ πολιτικοὶ παρατηρητές, συμφωνοῦν μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὅτι ἐπιβαρρύνει τὴν λογοδοσία του, σὰν νὰ εἶχε λίγα εἰς βάρος του. Ὁ ἀντίκτυπος στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο ἀπόλυτα ἀρνητικός, διότι παραπέμπεται στὴν Βουλὴ καὶ τὸ σκάνδαλο τῆς πωλήσεως ὅπλων στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία∙ ὁ συνεταιράκιας βρίσκεται στὴν ἴδια κατάσταση μὲ τὸν πρόεδρο του…