Ἀπάντηση Παμμακεδονικῆς

Ἡ ἀπάντηση τῆς Παμμακεδονικῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς, στὶς προκλητικὲς ἀθλιότητες τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὸ μέγεθος τοῦ συλλαλητηρίου, εἶναι ἀποστομωτική∙ ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως φωτογραφίζει τὸν κόσμο τὶς πρωινὲς ὧρες μέχρι τὶς 12, τὰ ὁποῖα καὶ ἀναπαράγει ἡ δουλικότατη διαπλοκή, κι ὄχι τὴν κορύφωση τῆς συγκεντρώσεως γύρω στὶς δυόμισυ μὲ τρεῖς. Τὰ λεωφορεῖα ἀπ’ τὴν ἐπαρχία ἦταν 2683, ἀλλὰ καὶ ἡ κάθοδος πολλῶν χιλιάδων αὐτοκινήτων∙ οἱ Ὀργανώσεις τῶν Ἀστυνομικῶν τὸν διαψεύδουν ἐπίσης, ἀλλὰ ὁ ἀριστερόστροφος φασισμὸς ἐπιμένει. Ἡ Συντονιστικὴ ἀπευθύνει καὶ τὴν εὐθεῖα προειδοποίηση, νὰ προσέξει ἡ κυβέρνηση στὴν διαχείριση τοῦ Σκοπιανοῦ καὶ στὰ λεγόμενά της, γιατὶ ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ἑπόμενη συγκέντρωση. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν πτοεῖται ἀπ’ τὴν τρομοκρατία…