Ψυχροπολεμικὲς συνθῆκες

Τὴν ἀποφυγὴ τῆς δημιουργίας ψυχροπολεμικῶν συνθηκῶν ἐπιδιώκουν οἱ ἄλλες μεγάλες δυνάμεις, ἀπέναντι στὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ στὰ διεθνῆ προβλήματα∙ ἡ ἀπειλὴ πυρηνικοῦ ἀνταγωνισμοῦ, ὁ προστατευτισμὸς στὸ διεθνὲς ἐμπόριο, ἡ ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀνταγωνισμὸς σὲ τοπικὰ θέματα, Συρία, Ἰράν, Σκόπια, ἐγκυμονοῦν πολλοὺς κινδύνους ἐκτροπῆς τῆς καταστάσεως. Μόσχα, Πεκῖνο καὶ Ἀναδυόμενοι ἔχουν καταγγείλει τὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν πολιτική της, ἀλλὰ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ συνεχίζει τὴν τακτική του, μᾶλλον γιὰ ἐσωτερικοὺς λόγους, ἐπειδὴ ἀποβλέπει στὸν ἀντιπερισπασμὸ ἀπ’ τὸ σκάνδαλο ἀναμίξεως ρωσικῶν ἑταιρειῶν στὶς προεδρικὲς ἐκλογές∙ ἡ Εὐρωζώνη τηρεῖ σαφέστατες ἀποστάσεις ἀσφαλείας, ἐνῶ καθιστᾶ προφανῆ τὴν αὐτόνομη διεθνῆ πολιτικὴ παρουσία της, γιὰ πρώτη φορὰ μεταπολεμικά, σὲ πλήρη σχεδὸν διαφοροποίηση ἀπὸ τὴν ἀμερικανική. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ δὲν στηρίζει οὐσιαστικὰ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο, ἴσως ἐπειδὴ οἱ ἰσχυροὶ οἰκονομικοὶ παράγοντές της βλέπουν ὅτι ἡ ψυχροπολεμικὴ ἀναμέτρηση ἀποβαίνει τελικὰ εἰς βάρος τους.