Ὄξυνση ἐνδοαμερικανικῶν

Ἡ ἐνδοαμερικανικὴ ἀναμέτρηση ὁδηγεῖται σὲ νέα ὄξυνση, καθὼς ἡ ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων ἔκανε ὁμοφώνως δεκτὴ τὴν πρόταση τῶν Δημοκρατικῶν γιὰ τὴν δημοσιοποίηση τῆς ἐκθέσεως τοῦ FBI, γιὰ τὸ σκάνδαλο τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν∙ αὐτὸ σημαίνει νέα σύγκρουση, ἐνῶ πολλοὶ νομικοὶ σύμβουλοι τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ τοῦ προτείνουν τὸ νὰ μὴν καταθέσει ἐνόρκως στὸν Εἰδικὸ Ἀνακριτή, παρ’ ὅλο ὅτι εἶχαν συμφωνήσει πρὸ ἡμερῶν. Ταυτοχρόνως καὶ ὁ παλαιὸς πρῶτος σύμβουλός του, Στὴβ Μπάρρον, ζητάει παράταση γιὰ τὴν κατάθεσή του στὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ Κογκρέσσου, ἐπιδιώκοντας κάποια ἀνταλλάγματα. Ὁ πρόεδρος βρίσκεται σὲ πολὺ δυσχερῆ θέση, διότι αὔριο λήγει ἡ προθεσμία χρηματοδοτήσεως τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως καὶ δὲν εἶναι βέβαιο, ὅτι θὰ ψηφίσει νέα κύρωση πληρωμῶν ἀμέσως τὸ Κογκρέσσο∙ ἡ κυβέρνηση ἀναγνωρίζει τὴν κατάσταση, ἐνῶ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι ἀπομονωμένη. Οἱ δυνατότητες ἐλιγμῶν τῆς Οὐάσιγκτον εἶναι ἐλάχιστες, τουλάχιστον στὰ κρίσιμα διεθνῆ θέματα.