Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ τὴν προχθεσινὴ ὑποχώρηση στὴν Γουὼλ Στρήτ∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2327 δολλάρια καὶ 134,8550 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1337, καὶ πετρέλαιο, 66,81. Ἡ πτώση ἦταν μεγαλύτερη στὶς ἀσιατικὲς ἀγορές, ἐνῶ κυμάνθηκε στὸ ἥμισυ περίπου στὶς εὐρωπαϊκές καὶ στὴν Νέα Ὑόρκη∙ οἱ ἐπενδυτὲς προχώρησαν σὲ ἐκποίηση ἀξιῶν τους, ἀλλὰ σὲ περιορισμένη ἔκταση, ἀναμένοντας μᾶλλον τὸν καθορισμὸ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς γιὰ τὸ διεθνὲς ἐμπόριο. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι κατέρρευσε τὸ bitcoin καὶ τὰ ἄλλα κρυπτονομίσματα, σχεδὸν στὸ ἕνα τέταρτο τῆς κορυφῆς του∙ οἱ ἔμπειροι παρατηρητὲς διαπιστώνουν ὅτι, πίσω ἀπ’ τὰ νομίσματα αὐτὰ βρίσκονται μεγάλα πολυεθνικὰ συμφέροντα τὰ ὁποῖα ἀποκόμισαν πολλὰ κέρδη ἀπ’ τοὺς ἀφελεῖς. Ἤδη κυκλοφοροῦν πολλὲς πληροφορίες ὅτι σχεδιάζουν ἄλλα κρυπτονομίσματα, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο, ὅτι θὰ ἔχουν τὴν ἴδια ἀπήχηση∙ τὸ «δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ», ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι.