Κτίριο τῆς Κουμουνδούρου

Ὁ τρόπος ἀποκτήσεως τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ κτιρίου τῆς Κουμουνδούρου ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ ἐπανέρχεται ἀπ’ τὴν Νέα Δημοκρατία∙ μὲ ἐρώτηση βουλευτοῦ της ζητάει τὴν κατάθεση στὴν Βουλὴ ὅλων τῶν σχετικῶν ἐγγράφων, ἀγορᾶς, ἀπὸ ποιοὺς καὶ μὲ ποιοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας, ἐγγραφῆς τῆς μεταβιβάσεως στὸ ἁρμόδιο Ὑποθηκοφυλάκειο, παραστατικῶν ἐκδόσεως τῶν δανείων ἀπ’ τὶς τράπεζες καὶ τῆς διαγραφῆς μέρους των. Σὲ προηγούμενη ἐρώτηση οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ δὲν εἶχαν ἀπαντήσει καὶ τώρα ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση θέτει πάλιν τὰ ἐρωτήματα∙ εἶναι γεγονὸς ὅτι δὲν ἔγιναν νομίμως οἱ διαδικασίες, οὔτε ἐτηρήθησαν οἱ διατάξεις γιὰ διαγραφὴ τοῦ χρέους, τὴν ὁποία εἶχε ζητήσει ὁ πρόεδρος τοῦ κόμματος. Τὸ παραμύθι γιὰ ἠθικὸ πλεονέκτημα τῆς ἀριστερᾶς καταρρέει καὶ στὴν περίπτωση ἀποκτήσεως τοῦ ἰδιοκτήτου κτιρίου τῶν κεντρικῶν γραφείων της.