Συρία, ἀδιέξοδο Τουρκίας

Σὲ ἀδιέξοδο ὁδηγεῖται ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ στὸ Κουρδικὸ Ἀφρὶν τῆς Συρίας, καθὼς τὰ στρατεύματά της δὲν σημειώνουν πρόοδο, λόγῳ ἰσχυρᾶς ἀντιστάσεως καὶ μεγάλων ἀπωλειῶν τους∙ ἡ περιοχὴ εἶναι στὰ σύνορα τῆς Τουρκίας καὶ εἶχε πληθυσμὸ περίπου 15000 κατοίκων, ἀλλὰ εἶναι ὀρεινὴ καὶ δύσβατη, ὁπότε διευκολύνει τὴν ἀντίσταση τῶν κατοίκων της. Ἡ δημιουργία ἀντιπερισπασμοῦ στὸ Μανμπίζ, ἑκατὸ χιλιόμετρα ἀναλοτικά, εἶναι πολὺ δύσκολη, διότι οἱ Ἀμερικανοὶ διατηροῦν πολλοὺς «συμβούλους» στὴν περιφέρειά της καὶ εἶναι σοβαρὸς ὁ κίνδυνος ἐμπλοκῆς τους∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἀρνεῖται τὴν ἀπόσυρσή τους, διότι θὰ σημάνει τὴν ἀπώλεια τοῦ μοναδικοῦ συμμάχου της, ὅπως καὶ τοῦ Ἰσραήλ, στὴν χώρα. Σὲ ἀντιπερισπασμὸ ἡ Ἄγκυρα κατηγορεῖ τοὺς Ἀμερικανοὺς ὅτι δημιουργοῦν προπύργια στοὺς Κούρδους, ὥστε αὐτοὶ νὰ στραφοῦν κατὰ Ρωσίας καὶ Ἰράν.