Πλήρης ἐξάχνωση ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρώπη

Στὴν πλήρη ἐξάχνωση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὴν Εὐρώπη ὁδήγησε ἡ σκευωρία μὲ τὰ φάρμακα, διότι εἶναι ὅλοι πεπεισμένοι ὅτι πρόκειται γιὰ ὠμὴ καταπάτηση τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν∙ ἄλλωστε ὁ τύπος τὸ ἔχει ἐπισημάνει αὐτό, ἐνῶ διπλωματικὲς πληροφορίες ἀναφέρουν, ὅτι ἔχουν γίνει οἱ πρῶτες παρατηρήσεις στὴν κυβέρνηση, γιὰ σεβασμὸ τῆς δημοκρατίας. Τὸ χειρότερο εἶναι, ὅτι τὸ σκάνδαλο ἀκολουθεῖ τὴν ἀποδεδειγμένη ἀνοχὴ πρὸς τὶς τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις καὶ τὶς ἐμφανέστατες διασυνδέσεις μὲ παρακρατικοὺς μηχανισμούς, πέραν τῶν μεθοδεύσεων στὸ Σκοπιανό∙ οἱ δηλώσεις τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ εἶναι σαφέστατες, ὅτι καμμία νέα χώρα δὲν γίνεται δεκτή, ἂν δὲν λύσει τὰ συνοριακά της προβλήματα μὲ τὶς ἄλλες. Δηλαδή, οὔτε στὸ ΝΑΤΟ οὔτε στὴν Ἕνωση ἐξασφαλίζεται ἔνταξη μὲ τὸν κυβερνητικὸ συμβιβασμό.