Λογοδοσία, ζῶν ἐφιάλτης

Ἡ λογοδοσία μετεκλογικά -γιὰ τὶς μεθοδεύσεις παρακράτους στὴν δικαιοσύνη, τὶς ὑποχωρήσεις στὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ τὴν ἀποτυχία στὴν οἰκονομία-, εἶναι δεδομένη, ὑπογράμμισε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ἀπαντῶν στὴν σκανδαλολογία γιὰ τὰ φάρμακα∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιβεβαιώνεται, ὅτι παραμένει σὲ κατάσταση παρακρούσεως, διότι καὶ στὸ Πολιτικό του Συμβούλιο εἶχε πάθει ἀλαλία κι ἔτσι ἀνέβαλαν τὶς ἀποφάσεις γιὰ ἀργότερα. Ἡ σπουδὴ γιὰ ἀντιπερισπασμὸ στὸ συλλαλητήριο τοὺς ὁδήγησε, καὶ γιὰ λόγους ἀπειρίας καὶ παντελοῦς ἀγνοίας τῶν πολιτικῶν διαξιφισμῶν, στὴν εὔκολη λύση τῆς μεθοδεύσεως ἑνὸς σκανδάλου βιαστικά, χωρὶς νὰ λογαριάζουν ὅτι, ἡ δημοκρατία ἀκόμη ἰσχύει στὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν εὔκολη ἡ κατάλυσή της, ὅπως ἴσως ἀναζητάει ὁ πρωθυπουργὸς στὸν ψυχοπαπποῦ του, καὶ χωρὶς τὴν στάθμιση ὅλων τῶν παραγόντων∙ ἡ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν ἰσχύει καὶ ἡ δικαιοσύνη παραμένει αὐτόνομη, ἀνεξαρτήτως, τοῦ ἐὰν κάποιοι λειτουργοί της ἐνδίδουν. Αὐτοὶ θὰ λογοδοτήσουν λίαν συντόμως, συνοδεύοντες τοὺς ὑπουργούς.