Προσυνεννόηση στὸ Σκοπιανὸ

Τὴν ἐντύπωση προσυνεννοήσεως στὸ Σκοπιανὸ μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο ἄφησε ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ κρατιδίου, μὲ ἀπότομη ὀξύτητα ἀπέναντί μας, δηλώνοντας ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξει τὸ Σύνταγμά του, κι ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθεῖ, ὅτι δὲν τὸ ζητάει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση∙ ἡ δήλωση ἀφήνει σύξυλη τὴν κυβέρνηση κι ἔρχεται ἀπ’ τὸν μοναδικὸ ἐμφανιζόμενο ἕως χθὲς διαλλακτικό, ἀλλὰ ἀποδεικνύεται ὅτι, ἀκολουθεῖ τὴν ἴδια τακτικὴ μὲ τὸν ὑπουργό του Ἐξωτερικῶν κι ἐνῶ ἀναμένεται νέα συνάντηση μὲ τὸν δικό μας. Τὴν ἴδια στιγμὴ οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπιμένουν στὴν ἀνάγκη συνεχίσεως τῶν μεταρρυθμίσεων, ἔστω κι ἂν δημοσιεύουν φουσκωμένα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη, διότι δὲν ἔχουν ἀκόμη τὰ ἄκρως ἀπογοητευτικὰ τοῦ τετάρτου τριμήνου∙ στοὺς κυβερνητικοὺς βουλευτὲς ἐπικρατεῖ κατάθλιψη, διότι ἅπαντες πιστεύει ὅτι πρόκειται γιὰ σκευωρία καὶ μεθοδευμένες καταγγελίες οἱ ὁποῖες θὰ καταπέσουν στὴν πρώτη γνήσια δικαστικὴ ἔρευνα. Ἄλλωστε καὶ οἱ διαμαρτυρίες τῶν στελεχῶν τους εἶναι ἐντονώτατες.