Ἑτοιμόρροπος πρωθυπουργὸς

Ὡς ἑτοιμόρροπο χαρακτήρισε τὸν πρωθυπουργὸ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, προσθέτοντας ὅτι ἡ ὑπόθεση Novartis εἶναι, «ἡ πιὸ ἀδίστακτη καὶ πιὸ γελοία πολιτικὴ σκευωρία», καὶ κατέθεσε μήνυση στὸν Ἄρειο Πάγο ἐναντίον του, ὅπως καὶ κατὰ τοῦ ὑφυπουργοῦ Δικαιοσύνης, ἐνῶ κατέρρευσε τὸ κατηγορητήριο, ἐπειδὴ εἶναι ἀστήρικτες νομικὰ οἱ κατηγορίες∙ τὸ ἀνυπόστατο τῶν κατηγοριῶν ἀποδεικνύεται ὅτι, αὐτὲς στηρίζονται σὲ καταθέσεις τριῶν προστατευομένων μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν ἄμεση γνώση τῶν ἀδικημάτων, ἀλλὰ τὶς γνωρίζουν ἀπὸ ἀφηγήσεις τρίτων, ἐνῶ ἡ τελευταία κατάθεσή τους ἔγινε τὴν Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου. Ὁ Ναπολεοντίσκος παραβίασε κάθε ἔννοια νομιμότητος, στέλνοντας τὸ ἐκπρόσωπό του στὴν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ ἀναγκάζοντας τοὺς ὑπουργούς του νὰ καταγγέλουν, «ἀγνοώντας» τοὺς φακέλους.