Παράκρουση πρωθυπουργοῦ

Ὁ Ναπολεοντίσκος βρίσκεται πλέον σὲ κανονικὴ κατάσταση παρακρούσεως, ὅπως φαίνεται κι ἀπ’ τὸ ἀπλανὲς καὶ κενὸ βλέμμα του, κατὰ τὴν προσέλευση στὴν ἐκδήλωση τῶν Πατρῶν∙ οἱ σοβαροὶ παραβρισκόμενοι, ἐλάχιστοι κι αὐτοὶ κατόπιν πιέσεων ὡς δημοσίων λειτουργῶν, τὸ συζητοῦσαν μεταξύ τους, ἐνῶ καὶ τὸ ἀκροατήριο ἦταν μετρημένο καὶ οἱ περισσότεροι ἀστυνομικοὶ μὲ πολιτικά. Οἱ πληροφορίες εἶναι, ὅτι, πάνω στὸν πανικό του ἀπ’ τὸν ἀντίκτυπο τοῦ συλλαλητηρίου καὶ τὴν ἀποτυχία τῆς μειοδοσίας του στὸ Σκοπιανό, λόγῳ καὶ τῆς ἀντιδράσεως τῶν Εὐρωπαίων, ἀναζήτησε σανίδα σωτηρίας∙ πρόκειται γιὰ τὴν συνηθισμένη τακτική του τὴν τελευταία διετία, πάντοτε νὰ προβάλει ἄλλο θέμα, ὅταν τὸ προηγούμενο δὲν ἀπέδιδε. Καὶ πάντοτε ἀποτύγχανε μὲ πολὺ γελοῖο τρόπο.