Ἐπιφυλακτικοὶ στὴν Εὐρώπη

Στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες ἀντιμετώπισαν μὲ ἄκρα ἐπιφυλακτικότητα τὸ σκάνδαλο Novartis τῆς χώρας μας∙ γνωρίζουν σὲ βάθος τὶς περιπέτειες τῆς μεγάλης γερμανοελβετικῆς φαρμακευτικῆς ἑταιρείας μὲ τὴν ἀμερικανικὴ δικαιοσύνη καὶ ἀναμένουν τὰ συμπεράσματα τῶν ἐρευνῶν. Ἡ ἀνακοίνωση ὅμως τοῦ σκανδάλου στὴν Ἑλλάδα τοὺς ἐξέπληξε ὅλους, ἐνῶ οἱ πρεσβεῖες τους τοὺς ἐνημέρωσαν, ὅτι οἱ κατηγορίες στηρίζονται στὶς καταθέσεις τριῶν προστατευομένων μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν ἄμεση γνώση τῶν ἀδικημάτων, παρὰ μόνο ἄκουσαν γι’ αὐτὰ ἀπὸ τρίτους∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν πικρὴ ἐμπειρία ἀπ’ τὶς καταγγελίες Ἑλλήνων πολιτικῶν, διότι, ἐκ τῶν ὑστέρων ἀποδείχθηκε, ὅτι ὅσα κατήγγειλε ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός, γιὰ νόθευση δημοσιονομικῶν στοιχείων, δὲν ἦταν ἀλήθεια καὶ ὅτι ἐγκλωβίσθηκαν τότε στὴν ὑπόθεση τῶν μνημονίων. Πολλοὶ ἐκμυστηρεύονται, ὅτι ἂν εἶχαν πιὸ προσέκτικὴ προσέγγιση θὰ ἦταν διαφορετικὰ τὰ πράγματα, ἀλλὰ ὑποχρεώθηκαν σὲ ἄλλες πολιτικές∙ ἡ δυσπιστία ἐκτείνεται πλέον πάλι εἰς βάρος τῆς χώρας μας.