Κίνα, σεληνιακὸ νέο ἔτος

Οἱ προετοιμασίες γιὰ τὸ σεληνιακὸ νέο ἔτος εἶναι πυρετώδεις στὴν Κίνα, τόσο ἀπ’ τὶς κυβερνητικὲς ὑπηρεσίες καὶ τὶς μεγάλες ἐπιχειρήσεις μεταφορῶν καὶ ἠλεκτρονικοῦ ἐμπορίου, ὅσο καὶ σὲ οἰκιακὸ ἐπίπεδο∙ ὁ ἑορτασμὸς τοῦ νέου ἔτους θεωρεῖται ἡ μεγαλύτερη ἑορτὴ στὴν βουδιστικὴ παράδοση τῆς μεγάλης χώρας καὶ ἑορταζόταν ἀκόμη καὶ στὰ πρῶτα ἔτη τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος. Ὁ μεγάλος τιμονιέρης Μάο Τσετοὺνγκ δύο πράγματα δὲν μπόρεσε νὰ ἐξαφανίσει ἀπ’ τὴν χώρα του, παρὰ τὴν ἐξολόθρευση δεκάδων ἑκατομμυρίων κατοίκων της, τὰ ἰδεογράμματα ὡς γραφή, μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ λατινικοῦ ἀλφαβήτου καὶ τὴν κατάργηση τοῦ σεληνιακοῦ νέου ἔτους, παρ’ ὅλο ὅτι τὸ προσπάθησε∙ σὲ ἀμφότερα ἀντέδρασαν οἱ Κινέζοι χωρικοί, ἀγράμματοι οἱ περισσότεροι, ἀλλὰ πιστοὶ στὴν ἱστορία τους καὶ στὴν γλῶσσα τους.