Βιασύνη καὶ προχειρότης

Ἡ βιασύνη καὶ προχειρότης εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν καταθέσεων τῶν τριῶν μαρτύρων στὴν ὑπόθεση Novartis, ὅπως παρουσιάζεται στὶς ἐπίσημες καταθέσεις τους∙ οἱ τρεῖς προστατευόμενοι μάρτυρες δὲν ἔχουν καμμία κατάθεση, μὲ συγκεκριμένη ὥρα, συγκεκριμένο μέρος, ὁρισμένα πρόσωπα καὶ ποσὰ ἢ τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς ὅπου ἐδόθησαν τὰ χρήματα, παρὰ ἄκουσα, εἰκάζω, λένε. Τὸ ἀδιέξοδο τῆς σκευωρίας ἀναγνωρίσθηκε καὶ στὸ προχθεσινὸ Πολιτικὸ Συμβούλιο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, στὸ ὁποῖο εἶχε ὁ Ναπολεοντίσκος ἔπαθε ἀλαλία, διότι εἶχε δώσει τὴν ἐντολή, γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση καὶ δημοσίευση τοῦ φακέλου, τὴν ὁποία δὲν προλάβαινε νὰ κάνει ἡ Εἰσαγγελεὺς καὶ τὴν ἐπισκέφθηκε ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος γιὰ συνδρομή… ἐνῶ οἱ γνωστοὶ λαλίστατοι ἀναπληρωτὲς ὑπουργοὶ Δικαιοσύνης καὶ Ὑγείας κελαηδοῦσαν διάφορα!