Ἐπιτάχυνση τῆς ἑνοποιήσεως

Στὴν ἐπιτάχυνση τῆς διαδικασίας πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρωζώνης προχωροῦν ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων καὶ ἡ Ἐπιτροπή, μετὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως στὴν Γερμανία∙ ἄλλωστε, στὴν συμφωνία Χριστιανοδημοκρατῶν καὶ Σοσιαλδημοκρατῶν προβλέπεται ἡ ἄμεση προώθηση τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς συστάσεως Εὐρωπαίου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν καὶ Εὐρωπαϊκοῦ Νομισματικοῦ Ταμείου, σὲ ἀντικατάσταση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθεροποιήσεως. Ἡ τελευταία χρηματιστηριακὴ κρίση ἔδειξε τὸν δεσπόζοντα ρόλο τῆς Εὐρωζώνης στὶς διεθνεῖς κεφαλαιαγορές∙ ἡ κρίση ἐκτονώθηκε, διότι ἄντεξαν στὶς πιέσεις τῶν κερδοσκόπων οἱ εὐρωπαϊκὲς ἀγορές, μετὰ τὴν πτώση τῆς Γουὼλ Στρήτ∙ γιὰ πρώτη φορὰ ἐμφανίζεται τὸ φαινόμενο αὐτό, ἀλλὰ θεωρεῖται ἐπιβεβαίωση τῆς νέας διεθνοῦς οἰκονομικῆς δυναμικῆς. Ὁ πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν πρέπει νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ αὐτό, ὅπως ἔχουν κάνει οἱ μεγάλοι οἰκονομικοὶ παράγοντες τῆς χώρας του∙ «δὲν φταρνίζεται ἡ Γουὼλ Στρὴτ καὶ παθναίνει πνευμονία ἡ Εὐρώπη», ὅπως ἔλεγαν, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο γίνεται.