Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, σὲ ἤπιο κλίμα, μετὰ τὶς προχθεσινὲς ἀνοδικές∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2224 δολλάρια καὶ 134,0350 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1311,05, καὶ πετρέλαιο, 64,92. Οἱ ἐπενδυτὲς δὲν ἔχουν ἄρει ἀκόμη τὶς ἐπιφυλάξεις τους γιὰ τὴν διέξοδο ἀπ’ τὴν προχθεσινὴ πτώση καὶ παραμένουν μουδιασμένοι∙ τὰ καλὰ νέα, γιὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως στὴν Γερμανία, ἔχουν εὐνοϊκὴ ἀπήχηση, ἀλλὰ σὲ μεγάλο βαθμὸς ἀντισταθμίζονται ἀπ’ τὶς ἀνησυχίες γιὰ τὴν πορεία τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας. Ἡ διεύρυνση τοῦ ἐμπορικοῦ της ἐλλείμματος στὰ ἀνώτερα ἐπίπεδα θεωρεῖται, ὡς ἔνδειξη ἀποτυχίας τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς, ἀλλὰ πολλοὶ διερωτῶνται, ἂν αὐτὸ καταγράφεται στὸν Λευκὸ Οἶκο∙ στὸ Χαρμπὶν τῆς Κίνας συμφώνησαν ἀπολύτως, οἱ Βλαδίμηρος Ποῦτιν καὶ Ξὶ Τζιπίνγκ, γιὰ ἑνιαία στάση στὰ τρέχοντα διεθνῆ προβλήματα καὶ ἐμβάθυνση τῆς μεταξύ τους συνεργασίας. Οἱ δύο μεγάλες χῶρες ἀκολουθοῦν τὴν ἴδια πολιτικὴ στὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ προβλήματα.