Ἐθνικὴ Ἀσφαλιστική, τέλος

Κόλαφος γιὰ τὶς ξένες ἐπενδεύσεις στὴν Ἑλλάδα σημαίνει τὸ τέλος τῆς πωλήσεως τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλιστικῆς, ὀκτακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρώ, καθὼς κατέληξαν στὰ δικαστήρια οἱ Ἑλληνοαμερικανοὶ ἐπενδυτὲς καὶ οἱ Ὁλλανδοί ἑταῖροι τους∙ ἤδη οἱ πρῶτοι κατέθεσαν ἀγωγὴ στοὺς δεύτερους γιὰ ἀθέτηση τῆς μεταξύ τους συμφωνίας, ὁπότε ἡ συνεργασία τους τελειώνει. Ἡ ἀποτυχία ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο καὶ στὸν ἀμερικανικὸ παράγοντα, καθὼς ὁ ἀνθύπατός του τὴν εἶχε ἐκθειάσει ὡς τὸ ὑπόδειγμα γιὰ νέες ὑπερατλαντικὲς ἐπενδύσεις∙ ὁ ἀντίκτυπος τοῦ ναυαγίου της ἔρχεται τὴν ἑπομένη τοῦ σκανδάλου Novartis, μὲ τοὺς ξένους νὰ καταλαβαίνουν, ὅτι μόνο περιπέτειες θὰ ἔχουν ἂν ἔρθουν στὴν Ἑλλάδα, πέραν τοῦ ὅτι βλέπουν ὅτι δὲν ἔχει καὶ οὐσιαστικὴ ὑπόσταση. Καλύτερα μακρυὰ σκέπτονται ὅλοι τους. Πληρώνουμε ἀκριβὰ τὴν παράκρουση τοῦ Ναπολεοντίσκου.