Ἐκτόξευση Πυραύλου SpaceX

Ἡ προχθεσινὴ ἐπιτυχὴς ἐκτόξευση τοῦ πυραύλου SpaceX, ἀπ’ τὸ κοσμοδρόμιο Κανάβεραλ ἐντυπωσίασε ὅλο τὸν κόσμο∙ ὁ μεγαλύτερος πύραυλος εἰσῆλθε στὴν κανονική του τροχιά, ὄχι ὅμως μὲ προορισμὸ τὸν Ἄρη, παρὰ τοὺς ἀστεροειδεῖς, μεταξὺ Γῆς καὶ Διός, ὅπως δείχνει ἡ πορεία του. Ὁ Ἔλον Μὰσκ αἰσθάνεται ὑπερήφανος γιὰ τὸ ἐπίτευγμά του, καθὼς εἶναι ὁ πρῶτος ἰδιώτης ποὺ ἐπιχειρεῖ πτήση στὸ διάστημα∙ ἡ ἀπήχηση τῶν ἑταιρειῶν του εἶναι μεγάλη, ἀλλὰ ἀντιμετωπίζει κάποια προβλήματα μὲ τὰ ἠλεκτροκίνητα αὐτοκίνητα του, καθὼς οἱ πωλήσεις ὑστεροῦν τῶν προβλέψεων, μὲ ἀντίκτυπο στὰ οἰκονομικά του. Τὸ διάστημα γίνεται καὶ ὑπόθεση μεγάλων ἐπιχειρήσεων , ἂν καὶ τὰ κοσμοδρόμια παραμένουν ἀκόμη στὰ χέρια τῶν κρατῶν∙ αὐτά, ὅσο ἀνεκτικὰ κι ἂν εἶναι, δὲν παραχωροῦν εὔκολα τὶς ἐξουσίες τους.