Οἰκονομικά, ἐπιτείνουν τὸ κυβερνητικὸ ἀδιέξοδο

Τὸ πλῆρες ἀδιέξοδο τῆς κυβερνήσεως στὰ οἰκονομικὰ ἐπιβεβαιώνεται, καθὼς ἡ στασιμότης ἢ ὕφεση εἶναι γεγονὸς καὶ ἡ ἐκπλήρωση τῶν μνημονιακῶν ὅρων ἀδύνατη∙ ὁ Ναπολεοντίσκος γνωρίζει ὅτι, δὲν ἔχει δυνατότητες ἀντιπερισπασμοῦ, μετὰ τὴν ψυχρολουσία του στὸ σκάνδαλο Novartis, καὶ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ συμβιβασθεῖ μὲ τὴν στυγνὴ πραγματικότητα, δηλαδὴ τὶς ραγδαῖες πολιτικὲς ἐξελίξεις. Ἔχει χάσει ὁριστικὰ τὴν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων καὶ στὸ Μέγαρο Μαξίμου φοβοῦνται τὸ ἑπόμενο λάθος, στὰ ἐθνικὰ ἢ ἐσωτερικὰ θέματα∙ κανένας πλέον στὴν κυβερνητικὴ παράταξη δὲν ἐμπιστεύεται τὸν πρωθυπουργό του, ἐνῶ ἐμφανῶς οἱ περισσότεροι ἀναζητοῦν δυνατότητες ἀτομικῆς ἐπιβιώσεώς τους. Γιὰ σκορποχῶρι μιλᾶνε στὸν ΣΥΡΙΖΑ, τὰ στελέχη ποὺ ἔχουν διατηρήσει κάποιες προσβάσεις στὸν κόσμο τους∙ ἂν τὶς χάσουν κι αὐτές, τότε ἐξαφανίζονται κι οἱ ἴδιοι.