Ἀποθράσυνση τῆς Τουρκίας

Τὴν ἀποθράσυνσή της προβάλλει ἡ Τουρκία σὲ Κύπρο, Αἰγαῖο, Σκοπιανὸ καὶ Ἀλβανικό, λόγῳ τῆς μειοδοτικῆς στάσεως τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ οἱ ἀπειλές της κατὰ τῆς μεγαλονήσου, μὲ τὴν παρεμπόδιση τοῦ ἰταλικοῦ γεωτρυπάνου, ἔξω ἀπ’ τὸ Οἰκόπεδο Τρία, καὶ οἱ ἀπαιτήσεις γιὰ διακοπὴ τῶν ἐρευνῶν, συνοδεύονται ἀπ’ τὴν πρόσκληση τοῦ Σκοπιανοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν Ἄγκυρα καὶ τὴν προτροπή της, νὰ μὴν ὑποχωρήσει στὸ θέμα τῆς ὀνομασίας, ἐνῶ ὑποθάλπει καὶ τὶς προκλήσεις τῶν Τιράνων. Ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης βρίσκεται σὲ συνεχῆ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἰταλικὴ κυβέρνηση, γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος, ἀλλὰ ἡ Ἀθήνα δὲν ἔκανε καμμία δήλωση συμπαραστάσεως, οὔτε καὶ ὑπέβαλε αἴτημα στὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ παρέμβαση τῆς Εὐρώπης∙ ὁ πρωθυπουργὸς φέρεται σὰν νὰ πρόκειται γιὰ τρίτη χώρα καὶ ἀγνοεῖ ἢ μᾶλλον παραγνωρίζει ἐσκεμμένως, ὅτι οἱ τουρκικὲς ἐνέργειες παραβιάζουν τὰ εὐρωπαϊκὰ σύνορα. Δείχνει ὅτι παραβλέπει τὴν ἑνιαία ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ποὺ ἐπικαλοῦνται οἱ Εὐρωπαῖοι.