Ἀποτροπὴ πολωνοποιήσεως

Οἱ κυβερνητικὲς μεθοδεύσεις στὴν ὑπόθεση Novartis ἔχουν προκαλέσει τὶς ἔντονες ἀνησυχίες τῶν Εὐρωπαίων, ὄχι μόνο διότι ἐμπλέκουν, χωρὶς στοιχεῖα ἕναν ἐπιτυχημένο κατὰ κοινὴ ὁμολογία Ἐπίτροπο, ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἀποτελοῦν παραβίαση τῆς ἀρχῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν∙ ἔχουν ἀρκετὰ πικρὴ ἐμπειρία ἀπ΄ τὶς Οὐγγαρία καὶ Πολωνία καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν ἐπανάληψη τῆς πολωνοποιήσεως, σὲ χώρα μὲ πολλὰ οἰκονομικὰ προβλήματα. Ἄλλωστε ἔχουν ἐπώδυνη γεύση ἀπ’ τοὺς χειρισμοὺς τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τοῦ πρώτου μνημονιακοῦ πρωθυπουργοῦ∙ τὸ 2009 «δέχθηκαν» τὶς κατηγορίες γιὰ χάλκευση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων, διότι δὲν εἶχαν θεσμικοὺς τρόπους ἀντιμετωπίσεως τῆς ἑλληνικῆς χρεωκοπίας, ἀλλὰ τὸ 2015 εἶχαν λάβει τὰ μέτρα τους καὶ ὁδήγησαν τὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση στὸ τέταρτο μνημόνιο καὶ τὸν πρωθυπουργό της στὸ καθαρτήριο. Τὰ προβλήματα ὅμως προστασίας τῶν θεσμῶν θεωροῦνται πολὺ πιὸ σοβαρὰ ἀπ’ τὰ οἰκονομικά∙ οἱ παρατηρήσεις ἔχουν ἀπευθυνθεῖ καὶ εἶναι αὐστηρότατες. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει τὰ μέσα ἐφαρμογῆς τους.