Πολιτικὴ προσέγγιση Κορέας

Στὴν πολιτικὴ προσέγγιση τῶν δύο κρατῶν τῆς Κορέας ὁδήγησαν οἱ Χειμερινοὶ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες στὴν Πυονγκτσιάνγκ∙ ἡ ἀδελφὴ τοῦ κομμουνιστοῦ δικτάτορος τῆς Βορείου ἔγινε εὐμενέστατα δεκτὴ ἀπ’ τὸν πρόεδρο τῆς Νοτίου, ἐνῶ τοῦ ἐπέδωσε καὶ πρόσκλησή του, νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Πυονγκγιάνγκ∙ ὁ Νοτιοκορεάτης πρόεδρος δὲν ἀπάντησε ἀκόμη, ἀλλὰ ἡ κοινὴ ἐμφάνιση τῶν δύο ὁμάδων τους στοὺς Ὀλυμπιακοὺς μέτρησε πολύ. Ἴσως σπάσουν οἱ πάγοι καὶ ἀνοίξει διάλογος μεταξὺ τῶν δύο ἀδελφῶν κρατῶν, γιὰ πρώτη φορὰ οὐσιαστικός, μετὰ ἀπὸ ἑβδομῆντα χρόνια∙ τὸ στρατοκρατικὸ καθεστὼς ἔχει ἐπείγουσα ἀνάγκη τῆς βοηθείας ἀπ’ τὸν πάμπλουτο ἀδελφό του στὸ Νότο. Ἡ ἐκτόνωση τῆς κρίσεως θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα, ἔστω καὶ μόνο μὲ τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν ἐπιχειρήσεων στὴν οὐδετέρα βιομηχανικὴ ζώνη στὰ σύνορα τῶν δύο κρατῶν, ἀλλὰ ἐντὸς τοῦ κομμουνιστικοῦ, ποὺ ἔχει κλείσει στὴν τρέχουσα κρίση∙ στὴν περιοχὴ ἀπασχολοῦνταν ἀποκλειστικὰ πάνω ἀπὸ 50000 ἐργαζόμενοι Βορειοκορεάτες μονίμως.