Τουρκία, κλιμάκωση ἐντάσεως

Στὴν κλιμάκωση τῆς ἐντάσεως πρὸς κάθε πλευρὰ στὴν περιοχὴ προβαίνει ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, διότι ἀπειλεῖται ἀπ’ τοὺς Κούρδους στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες του καὶ ἐπιχειρεῖ τὴν δημιουργία τετελεσμένων∙ στὸ Ἀφρίν, συνεχίζει τὶς στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις του, ἀλλὰ χωρὶς πρακτικὰ ἀποτελέσματα, στὴν Κύπρο ἀπειλεῖ τὸ ἰταλικὸ γεωτρύπανο στὸ οἰκόπεδο Τρία, ἐνῶ στὸ Αἰγαῖο ὁ ἐπιτελάρχης του διαβεβαιώνει, ὅτι ἔχει τὶς δυνατότητες ἐπεμβάσεως, ὅποτε τὸ κρίνει ἀπαραίτητο, καὶ στὰ Σκόπια ζητάει ἀπ’ τὴν κυβέρνησή τους νὰ μὴν ὑποχωρήσει ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα καὶ καλεῖ τὸν πρωθυπουργό τους στὴν Ἄγκυρα. Στὴν Συρία ὅμως Ἀμερικανοὶ καὶ Ἰσραηλινοὶ στηρίζουν τοὺς Κούρδους καὶ παρεμποδίζουν τὶς στρατιωτικές του ἐπιχειρήσεις, ἀλλὰ στὰ ὑψίπεδα τοῦ Γκολὰν ἰσραηλινὸ Φ16 κατέπεσε ἀπὸ βλῆμα τῆς συριακῆς ἀεράμυνας∙ ἡ κρίση ἐπιδεινώνεται στὴν χώρα, μὲ τὶς πολλαπλὲς ἐπεμβάσεις τρίτων χωρῶν, ἀλλὰ ἡ Μόσχα κάλεσε τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου νὰ ἀποφύγει τὶς ἐπεμβάσεις του στὴν Συρία.