Ναπολεοντίσκος, κανονικὴ κατάσταση παρακρούσεως

Σὲ κανονικὴ κατάσταση παρακρούσεως βρίσκεται ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἡ καμαρίλα του ἀδυνατεῖ ἐλέγξαι τὶς ἀποφάσεις του, μὲ ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις∙ τὸ σκάνδαλο Novartis «ἔσκασε», μετὰ ἀπὸ προσωπική του ἐντολή, ὡς ἀπάντηση στὸ μεγαλειῶδες συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς καὶ στὶς καταγγελίες τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, ὅτι ἔχει ἐπιβάλει τὸν χειρότερης μορφῆς ἀριστερόστροφο φασισμὸ καὶ τὸν ἐθνομηδενισμὸ ὡς νοοτροπία. Πίστευε ὅτι, ἡ ὁμιλία του, ὅτι «ἔχει λευκὸ ποινικὸ μητρῶο» καὶ ὅλοι οἱ πολιτικοί του ἀντίπαλοι εἶναι φαῦλοι καὶ διεφθαρμένοι, θὰ ἦταν ἀρκετὴ γιὰ ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ κλίματος∙ ἡ παράκρουσή του συζητεῖται καὶ μεταξὺ τῶν ἐλαχίστων σοβαρῶν δημοσκόπων του, ἔστω κι ἂν δὲν χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη αὐτή, διότι διαπιστώνουν ὅτι διέπεται ἀπ’ τὴν ἔμμονη ἰδέα ὅτι ἐλέγχει τὰ πολιτικὰ καὶ ὅτι ἀρκεῖ ἡ προσωπική του παρέμβαση, γιὰ νὰ ἀλλάξουν ὅλα. Τὸ τί συμβαίνει στὴν Ἑλλάδα δὲν τὸ γνωρίζει κι οὔτε ἐνημερώνεται γιὰ τὰ πραγματικὰ γεγονότα, ἀφοῦ καὶ τὶς «καθυστερήσεις» στὴν προσέλευση τοῦ «κόσμου» στὶς συγκεντρώσεις του, τὶς ἀποδίδουν οἱ αὐλοκόλακες σὲ κυκλοφοριακὴ συμφόρηση καὶ ἄλλα παρόμοια, ἐνῶ καὶ τὶς πέτρες ἐναντίον του ἀπ’ τὶς γυναῖκες τοῦ λαοῦ, εἶναι ζήτημα τὸ ἐὰν τὶς καταγράφει, διότι δὲν ἔφαγε ἀκόμη καμμία στὸ κεφάλι του. Πιστεύει, ὅτι οἱ ἀστυνομικοὶ μὲ πολιτικὰ εἶναι ἀκροατήριο ὀπαδῶν του.

Ἡ πανωλεθρία στὸ σκάνδαλο Novartis εἶναι μᾶλλον ἡ πρώτη ποὺ αἰσθάνθηκε στὸ πετσί του∙ περίμενε τὴν ἀνατροπὴ τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ καὶ εἶδε, ὅτι ὁλόκληρη ἡ ἀντιπολίτευση ἐστράφη ἐναντίον του, ἐνῶ καὶ οἱ κορυφαῖοι ὑπουργοὶ καὶ βουλευτές του τήρησαν ἀποστάσεις ἀσφαλείας καὶ ἀπέφυγαν τὴν δημόσια ὑποστήριξή του, παρὰ τὶς σαφεῖς ἐντολές του. Περισσότερο ὅμως ἐνοχλήθηκε ἀπ’ τὶς παρατηρήσεις τῶν Εὐρωπαίων, ὅτι δὲν εἶναι ἀνεκτὴ ἡ παραβίαση τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν καὶ ἡ ἐπέμβαση στὴν λειτουργία τῆς δικαιοσύνης∙ οἱ κατηγορίες γιὰ πολωνοποίηση εἶχαν ἄμεσο ἀποτέλεσμα καὶ τὸν ὑποχρεώσαν εἰς ἀνάκρουσιν πρύμνας, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν δεκαετία τῆς προεδρίας του στὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ στὴν τριετία τῆς ἐξουσίας του. Διαπιστώνουν στὸ Μέγαρο Μαξίμου ὅτι ἡ πλύση ἐγκεφάλου μὲ τὴν ἐπικοινωνία δὲν ἀποδίδει πλέον, ἐνῶ βλέπουν ὅτι ξεκόβουν ὁριστικὰ μᾶλλον ἀπ’ τὸν πρόεδρό τους πολλὰ ὄργανα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς∙ δὲν ἔχει πιὰ τὴν ἀμέριστο στήριξή τους, ἐνῶ ἔχει χωνέψει μετὰ τὸ Νταβός, ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες τὸν ἔχουν στὸ καθαρτήριο. Εἶχε ἐκλιπαρήσει μετὰ μανίας συνάντηση μὲ τοὺς Ἀγκέλα Μέρκελ, Ἐμμανουὲλ Μακρὸν καὶ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἢ ἔστω τοῦ ὑπουργοῦ του Ἐξωτερικῶν μὲ τὴν Φρεντερίκα Μογκερίνι καὶ τὸν ἀπέφυγαν ἐπιδεικτικότατα∙ ἡ ἔνταξη καὶ τοῦ Δημήτρη Ἀβραμόπουλου στοὺς «ἐνόχους» τοῦ σκανδάλου, πέραν τῶν δύο πρωθυπουργῶν καὶ τῶν ὑπουργῶν, ἐξόργισε τοὺς πάντες.

Οἱ μυστικὲς δημοσκοπήσεις, ὅσες τοῦ διαβιβάζουν οἱ αὐλικοί του, διότι τὶς περισσότερες τοῦ τὶς ἀποκρύπτουν, δείχνουν ὅτι σταθεροποιήθηκε σὲ μονοψήφιο ἀριθμό, μὲ δυναμικὴ πρὸς τὰ κάτω∙ ἡ ἐξαφάνισή του στὶς πλατεῖες καὶ στὰ καφενεῖα εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς. Δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ὀπαδὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἔχουν χαθεῖ ὅλοι τους, ἐνῶ οἱ περισσότεροι ἔχουν περάσει στὴν ἄλλη πλευρὰ καὶ πρωτοστατοῦν στὶς ἀποδοκιμασίες ἐναντίον τοῦ ἰδίου καὶ τῶν ὑπουργῶν του∙ πρὸ τριετίας κυριαρχοῦσαν οἱ Συριζαῖοι καὶ ὑπόσχονταν λαγοὺς μὲ πετραχήλια, ἄμεση κατάργηση τῶν μνημονίων, αὐξήσεις σὲ ὅλους, τὴν ἀπότομη μείωση τῶν φόρων καὶ τὴν παγκόσμια ἀριστερὴ ἐπανάσταση. Παρ’ ὅλα αὐτὰ πῆρε μόνο τὸ ἕνα τρίτο τῶν ψήφων καὶ ἐξελέγη δύο φορές, διότι ἦταν πολὺ μεγάλη ἡ ἀποχή, χάρις στὴν ἀμέριστη στήριξη τῆς δουλικότατης διαπλοκῆς καὶ στὸ παραμύθι, ὅτι θὰ μειωθοῦν οἱ φόροι∙ ἄλλωστε μέχρι τὶς δεύτερες ἐκλογὲς δὲν εἶχε ἐπιβάλει κανέναν φόρο καὶ δὲν εἶχε καταλάβει ὁ κόσμος τὸ τί προετοίμαζε γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό. Ἀπεδείχθη ὁ χειρότερος μνημονιακὸς πρωθυπουργὸς γιὰ δύο λόγους, διότι ἀκόμη πιστεύουν οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπονομεύσει τὴν Εὐρωζώνη, τώρα στὸ Σκοπιανό∙ δεύτερον, ἐπειδὴ εἶναι φύσει δειλὸς καὶ πλήρως ἑτερόφωτος, δὲν ἔχει ἄποψη.

Ἡ ζημία στὴν οἰκονομία, ἀπ’ τὴν παράκρουσή του, γίνεται πολλαπλάσια∙ ἡ ἀνάπτυξη τὸ 2017, μὲ τὸ δύο μπροστὰ ὅπως ἔλεγε κομπάζοντας, δὲν ἦρθε καὶ μᾶλλον εἶναι στασιμότης, ἂν δὲν ἐνέσκυψε ὕφεση, μὲ τὴν καθίζηση τῆς ἀγορᾶς τοῦ τετάρτου τριμήνου. Οἱ ἐπενδύσεις, ὄχι μόνο δὲν ἔρχονται, ἀλλὰ καὶ φεύγουν, ὅπως γίνεται μὲ τὴν πώληση τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλιστικῆς, τὴν ὁποία τόσο εἶχε ἐξυμνήσει καὶ ὁ προστάτης του ἀνθύπατος∙ τὸ σκάνδαλο Novartis διώχνει καὶ τοὺς τελευταίους ποὺ προγραμμάτιζαν ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα, διότι φοβοῦνται ὅτι μπορεῖ νὰ ἔχουν περιπέτειες, χωρὶς κανένα λόγο καὶ ἐπειδὴ ἔτσι πιστεύει ὁ Ναπολεοντίσκος ὅτι θὰ ἀλλάξει τὴν πολιτικὴ δυμαμική. Οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ Γιάννη Στουρνάρα θεωροῦνται βαρόμετρο στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους καὶ περισσότερο στοὺς Εὐρωπαίους∙ εἶναι ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, ὁ ὁποῖος παρέλαβε τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία μὲ ὕφεση 9% περίπου τὸ 2012 καὶ τὴν παρέδωσε μὲ ἀνάπτυξη γύρω στὸ 1% μετὰ ἀπὸ μία διετία∙ ἀνάπτυξη 10% σὲ δύο χρόνια δὲν ἔχει γίνει σὲ καμμία χώρα στὴν ἱστορία καὶ ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση καταδίκασε τὴν χώρα στὴν τριετία νέας ὑφέσεως, ἐνῶ ἦταν, μὲ μηδενικὰ ἐπιτόκια, ἡ καλύτερη περίοδος τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας. Οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι περισσότερο ἐξοργισμένοι, διότι οὔτε τὴν σύνηθη τακτικὴ τῶν διαπραγματεύσεων δὲν ἀκολούθησε∙ δεχόταν τὶς προτάσεις τους, ἐνῶ εἶχαν σκοπὸ νὰ ὑποχωρήσουν, ὅπως γίνεται πάντα.

Ἡ ἐξέγερση τοῦ λαοῦ μὲ τὸ Μακεδονικὸ καὶ ἡ σκευωρία τῶν σκανδάλων ἔχουν φέρει τὸ ἀντίθετο τοῦ ἐπιδιωκομένου ἀποτελέσματος∙ ὅπως κυκλοφορεῖ στοὺς πολιτικοὺς κύκλους, μόνο ὁ Ναπολεοντίσκος ἠδύνατο ἐπετύχειν τὸ θαῦμα, τὴν ἀπόλυτη σχεδὸν ἕνωση ὁλοκλήρου τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἐναντίον του, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς συνοδοιπόρου του ἀκροδεξιᾶς. Ἔχει ξεσηκώσει καὶ τὴν ἐκκλησία ἀκόμη, ἐνῶ καὶ ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔπλεξε τὸ ἐγκώμιο τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν μακεδονικὸ ἀγῶνα, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ προσκυνητὲς ἀπ’ τὴν Βόρειο Ἑλλάδα∙ οἱ δυνατότητες ἐλιγμῶν του εἶναι πλέον ἐλάχιστες, σὲ κάθε θέμα. Στὸ Σκοπιανό, ὁ φίλος του πρωθυπουργὸς τοῦ κρατιδίου ἐπισκέπτεται τὴν Ἄγκυρα, γιὰ ἐνίσχυση τῆς ἀδιαλλαξίας του, ὁ Ἐντο Ράμα στὴν Ἀλβανία ἐπίσης προβάλλει νέες ἀπαιτήσεις, ἡ ὑπερφορολόγηση δὲν ἀποδίδει ἄλλο καὶ τὰ δημόσια ἔσοδα καταρρέουν∙ μοναδικὴ διέξοδος εἶναι ἡ φυλάκιση τῶν μισῶν Ἑλλήνων, γιὰ χρέη στὸ δημόσιο, ἐνῶ καθυστερεῖ ἐσκεμμένως τὴν ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων∙ τὰ προγράμματα ΕΣΠΑ γιὰ τὴν γεωργία, ὕψους πέντε δις εὐρὼ καὶ ἕτοιμα ἀπ’ τὸ τέλος τοῦ 2014, δὲν ἔχουν ἐφαρμοσθεῖ ἀκόμη, ἐνῶ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία ξεφυτρώνουν ὀργανισμοὶ καὶ διορισμοί, ἀλλὰ κονδύλια δύο δις ὑπνώττουν στὶς Βρυξέλλες. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὸ ἔχει καταλάβει, ὅτι δὲν γίνονται τυχαῖα αὐτά, καὶ στρέφεται μαζικὰ στὸν Κυριάκο Μητσοτάκη ὡς μοναδικὴ λύση στὶς ἐπικείμενος λίαν συντόμως πολιτικὲς ἐξελίξεις.