Προανακριτική, ὑποτονικὰ

Ἀρκετὰ ὑποτονικὰ ἔγινε δεκτὴ ἀπ’ τοὺς βουλευτές του ἡ πρόταση τοῦ Ναπολεοντίσκου γιὰ τὴν σύσταση Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς γιὰ τὴν Novartis, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση τὶς χαρακτήρισε ὡς πολιτικὲς διώξεις∙ τὰ νέα στοιχεῖα ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀνυπαρξία ἀποδείξεων καὶ τὴν προσπάθεια τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης νὰ ἀποφύγει τὴν μετωπικὴ σύγκρουση. Οἱ σκοτεινὲς διασυνδέσεις τοῦ παρακράτους ἀποκαλύπτονται καὶ μὲ τὴν βόμβα στὰ γραφεῖα τῆς Μαρέβας Μητσοτάκη, καθὼς ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας δήλωσε, ὅτι οἱ ἐντολὲς ἐδόθησαν ἀπ’ τὰ ὑπόγεια τοῦ Μαξίμου∙ οἱ παρατηρήσεις τῶν Εὐρωπαίων, ὅτι πρέπει ἡ κυβέρνηση νὰ σεβασθεῖ τὴν διάκριση τῶν ἐξουσιῶν καὶ οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὶς διεθνεῖς ἀγορές, μὲ τὴν ἀπροθυμία τῶν ἐπενδυτῶν νὰ ἔρθουν στὴν Ἑλλάδα, εἶναι νέα στοιχεῖα στὴν κυβέρνηση. Ἡ ἑρμηνεία ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς ἀντέδρασε σὲ κατάσταση παρακρούσεως κερδίζει ἔδαφος∙ πολλοὶ σύμβουλοί του περιμένουν τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις μὲ τὸ ἑπόμενο λάθος τοῦ προέδρου!