Σκόπια, ὁμολογία προδοσίας

Στὴν ὁμολογία τῆς προδοσίας στὸ Σκοπιανὸ προέβη ὁ Ναπολεοντίσκος, λέγοντας στοὺς βουλευτές του, ὅτι «τὸ ὄνομα ἔχει δοθεῖ», ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ κρατιδίου πλέκει τὸ ἐγκώμιο τῆς Τουρκίας γιὰ ἀμέριστη ὑποστήριξή της∙ οἱ ὑποψίες ἐπιβεβαιώνονται, ὅλα ἔχουν προαποφασισθεῖ, ἀλλὰ ἀντιμετωπίζει τὴν ἐξέγερση τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν ἰσχυρῶν πολιτικῶν δυνάμεων, τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ τοῦ Μίκη Θεοδωράκη. Ἀλλὰ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν δέχονται τὴν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στὸ ΝΑΤΟ, διότι γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν γεννᾶται ζήτημα, ὁπότε ἀποκαλύπτεται πλήρως ὁ ρόλος τοῦ Ναπολεοντίσκου ὡς τυφλοῦ ὀργάνου τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων∙ σκοπός τους εἶναι ἡ ὑπονόμευση τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση ἀποδεικνύεται πιστὸς ὑπηρέτης τῶν ἀντεθνικῶν ἐπιδιώξεών τους. Ἀλλὰ Κοτζιᾶς καὶ Δημητρὼφ συναντήθηκαν χθὲς αἰφνιδίως στὴν Βιέννη καὶ σήμερα συναντῶνται μὲ τὸν Νίμιτς. Ἡ τήρηση ἀποστάσεων κι ἀπ’ τὸν Πιὲρ Μοσχοβισί, ἄλλοτε θερμὸ φίλο τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι χαρακτηριστική.