Διαδηλώσεις τῆς ὁμογένειας

Οἱ διαδηλώσεις στὴν ὁμογένεια γιὰ τὸ Μακεδονικὸ συνεχίζονται, μὲ τελευταία ἐκείνη στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τοῦ Μονάχου, ἐνῶ ὁ Σκοπιανὸς πρωθυπουργὸς βρίσκεται στὴν Ἄγκυρα καὶ ἐξασφάλισε τὴν πλήρη στήριξη τῆς Τουρκίας στὶς ἀδιάλλακτες θέσεις του∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἐλαφρότης, ἢ μᾶλλον ἡ μειοδοσία τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης στὴν διαχείρισή του. Ἀποδεικνύονται πλέον σαφέστατα οἱ προθέσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου νὰ ξεπουλήσει τὸ θέμα, διότι αὐτὲς τὶς ἐντολὲς ἔχει ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους∙ τὸ ἴδιο καὶ στὸ Κυπριακό, ὁ τουρκικὸς στόλος ἀπειλεῖ τὸ ἰταλικὸ γεωτρύπανο γιὰ τὸ Οἰκόπεδο Τρία τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ καὶ ἡ κυβέρνηση, μὲ καθυστέρηση ἔβγαλε τὴν ἀνακοίνωσή της! καὶ προηγήθηκε πολὺ σκληρὴ κατὰ τῆς Τουρκίας ἀνακοίνωση τῆς Ἐπιτροπῆς.