Πλειστηριασμοί, κατασχέσεις

Οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου πρὸς τοὺς δανειστὲς παραμένουν ἐπίκαιρες∙ τὶς ὑπέγραψε, χωρὶς καμμία διαπραγμάτευση καὶ τώρα καλεῖται νὰ τὶς ἐφαρμόσει, μὲ πρῶτες, τὴν κατάσχεση, ἀκόμη καὶ μικρῶν λογαριασμῶν ἀπ’ τὴν Ἐφορία, καὶ τὴν ἐκκίνηση τῶν ἠλεκτρονικῶν πλειστηριασμῶν. Ἀλλὰ τὸ βάρος τῶν φορολογικῶν ὑποχρεώσεων εἶναι ἤδη δυσβάστακτο, καθὼς οἱ μισοὶ φορολογούμενοι ὀφείλουν στὸ δημόσιο, μὲ πλήρη ἀδυναμία ἐξοφλήσεως∙ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ τακτικὴ ἐξαφανίσεως τῆς μεσαίας τάξεως, δηλαδὴ τῆς σπονδυλικῆς στήλης τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας στὴν ἱστορία, εἶναι οἱ κύριες αἰτίες. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν ἀλλάζει πολιτική, παρὰ τὶς αὐστηρὲς συμβουλὲς τῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ χρεωκοπία μας εἶναι ὁ στόχος της καὶ τὸν ὑπηρετεῖ, χωρὶς οὐδεμία παρέκκλιση…