Ἐκτίναξη ἀμυντικῶν δαπανῶν

Ἡ ἐκτίναξη τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν στὸν νέο ἀμερικανικὸ προϋπολογισμό, στὰ 716 δις δολλάρια, ἤτοι κατὰ 15,5%, ἔχει προκαλέσει τὶς ἔντονες ἀνησυχίες τῆς Κίνας καὶ τῆς Ρωσίας, καθὼς ὑπερβαίνει τὸ διπλάσιο ἐκείνου τῶν δύο χωρῶν∙ Μόσχα καὶ Πεκῖνο χαρακτηρίζουν τὴν αὔξηση ὡς σαφὴ ἔναρξη ψυχροπολεμικῆς περιόδου, διότι συνοδεύεται κι ἀπ’ τὴν διακήρυξη τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ γιὰ τὴν παραγωγὴ νέων πυρηνικῶν ὅπλων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπροθυμία του ἐφαρμογῆς τῆς Διεθνοῦς Συνθήκης Ἀφοπλισμοῦ. Οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ Ἀναδυόμενοι παρακολουθοῦν πολὺ προσεκτικὰ τὶς ἐξελίξεις, διότι τὶς θεωροῦν ὡς ἐπιστροφὴ στὴν ψυχροπολεμικὴ περίοδο∙ ὁ ἀπομονωτισμὸς καὶ τὰ προστατευτικὰ μέτρα στὸ διεθνὲς ἐμπόριο συμπληρώνουν∙ πολλοὶ ὑποστηρίζουν, ὅτι αὐτὰ ἀποτελοῦν κινήσεις ἑνὸς εὐρυτέρου σχεδίου, γιὰ ἐγκλωβισμὸ τῆς Εὐρώπης στὴν ἀμερικανικὴ ὀμπρέλα πάλιν, μὲ στὴν ἐξασθένιση τῆς παγκοσμίου ἐπιρροῆς της καὶ τῆς ἀποδοχῆς τοῦ εὐρώ. Ἡ ἑνιαία εὐρωπαϊκὴ ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντικὴ πολιτικὴ θεωρεῖται ἡ ἀπάντηση.