Συρία, ἀλλαγὴ ἰσορροπιῶν

Οἱ ἀλλαγὲς στὶς διεθνεῖς ἰσορροπίες στὴν Συρία εἶναι ριζικὲς καὶ δύσκολο νὰ τὶς παρακολουθήσουν καὶ οἱ πρωταγωνιστές τους∙ ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ στὸ Ἀφρὶν προκάλεσε μεγάλη ἀναταραχὴ στὶς συμμαχίες τους. Ἡ Δαμασκὸς ἄρχισε τὴν ἐνίσχυση τῶν Κούρδων κατὰ τῶν Τούρκων, ἐνῶ καὶ Ἀμερικανοὶ καὶ Ἰσραηλινοὶ τοὺς ὑποστηρίζουν χρηματικὰ καὶ στρατιωτικά, ἀλλὰ καὶ ἀντιτίθενται στὸν Σύρο πρόεδρο∙ ἐπὶ πλέον τὰ ἰσραηλινὰ μαχητικὰ βομβαρδίζουν θέσεις τῶν συριακῶν δυνάμεων κοντὰ στὴν πρωτεύουσά τους, ἀλλὰ οἱ Ἰρανοὶ διεψεύδουν ὅτι ἔχουν ἀπώλειες ἀπ’ τὶς ἐπιδρομές. Ἡ συντριβὴ τῶν Τζιχαντιστῶν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ κι ὅσοι τοὺς στήριζαν στρέφονται πρὸς τοὺς Κούρδους, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν διασώσει πολλὰ στελέχη τους στὶς κουρδικὲς περιοχές∙ ἡ Ἄγκυρα εἶχε στηρίξει ἀρχικὰ τοὺς Ἰσλαμιστὲς κατὰ τῶν Κούρδων καὶ τοῦ Χαφὲζ Ἀσσάντ, ἀλλὰ ἄλλαξε στρατόπεδο κι ἀποδέχεται τὸν Σύρο πρόεδρο. Ὁ τελευταῖος ὅμως θεωρεῖ τὴν εἰσβολὴ ὡς ἄμεση ἀπειλὴ ἐναντίον του.